Hopp til innhold

Om 2R Arkitektur as org. nr. 920963927 holder til i Frederik Stangs gate 4 sammen med Arkitektkontoret Jan Olav Toft. Daglig leder sivilarkitekt MNAL Tor Andresen har drevet arkitektkontor siden 1980.  Han er utdannet i England med mastergrad fra 1977. Jobbet i Chichester og Hamar før egen praksis. Tor har vært engasjert i å lage NS3420 standard for anbudsbeskrivelse og i 1998-1999 var han innleid byggesaksbehandler i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Fra 2000 til 2002 innleid byggesaksbehandler i Skedsmo kommune. Kontoret har lang erfaring med elektronisk tegning og var en av de første som kjøpte AutoCad lisens i 1986.

I dag er det Revit med stor entusiasme som brukes.
I dette tegneprogrammet prosjekteres huset som en modell. Alle tegninger blir derfor oppdatert når en endring er gjort, siden fasadetegninger og snitt bare er en fremstilling av denne modellen. Dette betyr at alle endringer kommer på alle tegninger automatisk. Dermed er det lett for deg som oppdragsgiver å følge med i prosessen og diskutere endringer underveis. Vi importerer SOSI-kart fra kommunen slik at du også kan se hvordan bygget blir i terrenget.

Sentral godkjenning for : 2r Arkitektur, med organisasjonsnummer 920963927, er gitt følgende sentrale godkjenning
i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26.
mars 2010 nr. 488 (SAK10)
> Søker i tiltaksklasse 2

> Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2

bilde

a.2 - Arkitekturprosjektering, tiltaksklasse 2

Arkitektonisk utforming av byggverk i områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus, ol), og andre bygninger inntil 5 000 m2 BRA med enkle krav til arkitektonisk utforming.

Godkjenningsområdet omfatter også endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi.

Godkjenningsområdet omfatter enkel prosjektering innen følgende fagområder etter byggteknisk forskrift:

  • bygningsfysikk (inneklima, energieffektivitet og fuktsikring inkludert prosjektering av våtrom),
  • lydforhold,
  • sikkerhet ved brann hvor prosjekteringen er basert på ytelser i byggteknisk forskrift med veiledning.

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være:

  • boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (inntil 5 etg.),
  • store utendørstribuner, bruer og middels høye tårn.

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bildeShare on Facebook

Personvernerklæring