Hopp til innhold

Hotellet i dag

Hotellet har en fantastisk beliggenhet - pratisk talt i vannet Vortungen på Rømskog. Beliggenheten er unik på mange måter; kun 1t 20min fra Oslo, men dog i stille ødemark. Vannet Vortungen med sin ca. 7 mil strandlinje, gir en helt spesiell innenlands "kystopplevelse" med dertil ro i "sjelen".

Omgivelsene innbyr til pur avslapning, eller et aktivt opphold der naturen kan benyttes. Du velger selv. Både til lands og til vanns. Sentralt i hotellet er en flott salong med peis og tilhørende koselig bar med alle rettigheter. Alle måltider nytes i restauranten som har panoramautsikt ut over sjøen. Magisk!


NB:

Æren for utformingen av Hotellet ligger på Arkitekt MNAL Tom Skarpaas ved firmaet 3D- Design as.

Andresen arkitekter as har vært behjelpelig ved å få det tegnet ut og fulgt opp.

Et miljøhotell

BYGGTEKNISK

Zen Resort viser at bærekraftige løsninger ikke bare er sunne, men kan også være vakre, sanselige og med innbydende moderne design.

ENERGI
Energimålet er 50% reduksjon i behovet i forhold til et gjennomsnittlig hotel med svømmehall.
Energibehovet er gjennomgått av KanEnergi, og Enovastøtte er innvilget. Energiforbruket er meget lavt grunnet en rekke energibesparende tiltak:

OPPVARMING
Hovedmengden av energiforbruk i bygninger går til oppvarming. Å redusere dette forbruket er derfor et viktig fokus for oss. Varmen i Zen Resort kommer fra varmen i jordens indre via en varmepumpe som består av 26 brønner borret over hundre meter ned i grunnen. Varmen distribueres i bygget med vannbåren gulvvarme (radiatorprinsipp). Spisslasten, når kulda setter inn, blir dekket av oljekjeler som fyres av biooljer (dvs raps dyrket på tidligere østeuropeisk brakkmark - i påvente av annengenerasjons bioolje fra trekuttavfall i norsk skogbruk). Varmen i bygget gjenvinnes gjennom ventillasjonssystemet.

INNSATS MOT VARMETAP
Bygninger er aldri helt tette, tvert i mot er det viktig at hus "puster" for å skape godt inneklima. Ulempen er dermed at varme siver ut. Ytterveggene i Zen Resort er ekstraisolert med resirkulert overskuddstekstiler fra Fretex (Ultimat). Vinduer er et særlig sårbart område, for her kan varmetapet være stort om ikke de har god isolsjonsevne. Byggfruene ønsket store vindusflater fordi dette gir mye lys og godt utsyn, noe some er helt essensielt for gjestenes opplevelse. Zen Resort har derfor investert i meget effektive trelags energiglass som har en forskriftsmessig U-verdi (1,2 w/kvm).

BELYSNING
Det er omfattende bruk av sparepærer, lys slås av og på via bevegelsessensorer, nøkkelkort og nattsenkning sparer strømbruk ytterligere. LED teknologi er en lovende bærekraftig løsning som det siste året har vært gjenstand for rask utvikling. Dette ble vurdert i Zen Resort, men bygningen av hotellet lå i forkant av LEDs utvikling og ble umulig for oss. Det er satt målere på forbruk av energi som muliggjør kontroll og forbedringer.

VANN OG AVLØP
Zen Resorts vannsystem er lokalt - vannet kommer fra egen brønn, avløpet renses på stedet.

Brønnvannet er klart og rent grunnvann. Det inneholder noe jern og mangan, som gir svak metallsmak. Dette vil avta etterhvert som berggrunnen roer seg etter borringen og mineralverdiene normaliseres. Vannforbruk er begrenset gjennom installering av vannbesparende utstyr i alle rom. Utslippet går gjennom et Biovac rensesystem hvor rensingen skjer av biologiske prosesser (aerobe mikrodyr), for deretter å etterbehandles i et leka basseng (Haco etterbehandling). Når det rensede vannet slippes ut i Vortungen er kvaliteten 100%, og Vortungen er som før.

Det er satt målere på forbruk av vann som muliggjør kontroll og eventuelle forbedringer.

MILJØTILTAK I BASSENGAVDELINGEN
Slike anlegg er både energikrevende og har miljøproblematikk rundt bruk av klor både for mennesker og annet liv. Zen Resort har tatt ekstra miljøhensyn i alle tre faser - tilførsel, bruk og utslipp:

Energien til oppvarming av vannet er nesten utelukkende fra fornybare kilder (se under Energi). I tillegg gjenvinnes varmen fra basseng og badeanlegg, der varmen herfra sirkuleres tilbake for å varme nytt vann på vei inn i avdelingen.

Klor: alle bassenger er av sikkerhetsgrunner pålagt klor som bakteriedreper. Mengde klor er i Zen Resort er holdt på et minimum i forhold til forskrifter. I tillegg gis klorvannet UV-lys før det slippes ut i bassengene, og dermed unngås eventuell lukt og smak av klor. Og til slutt, før vannet føres til renseanlegget, avklores det.

Det store bassenget er i tillegg tilsatt salt (0.6 %) noe som gjør vannet mer likt kroppens væske og det blir bløtere og mer behagelig å bade i.

Utebasseng: På tross av kostbare investeringer i bygging og i drift, har vi valgt å anlegge et utebasseng. Slike er en viktig del av vårt japansk inspirerte bassenganlegg. Dette er designet etter Zen prinsippet, som betyr å invitere til tilstedeværelse. Altså en type meditative opplevelse. I slike anlagg er utebasseng viktig for å knytte selvopplevelsen til naturen omkring. Det store energiforbruket til oppvarming kunne vært kritisert, men vi er jo forsynt med egen fornybar energi.

OVERFLATE/OVERFLATEBEHANDLING
KEBONY: Det er valgt trevirke på yttervegger og terasser. Siden området vi er i er svært fuktig, både fordi det ligger ved en innsjø og også grunnet mye våtmark og myrterreng, må det brukes motstandsdyktig trevirke. Valgene er da til vanlig enten tradisjonell impregnering eller tropisk trevirke. Førstnevnte inneholder sterke miljøgifter, og sistnevnte kommer ikke fra bærekraftig skogdrift og derfor ikke forsvarlig å bruke (heller ikke dyrket tropeskog fordi det i dag er omfattende ulovlig hogst av naturskog for å rydde for planting). Zen Resort har valgt Kebony-impregnert gran som er fullt ut miljøvennlig. Denne investeringen var svært dyr, men siden Kebony er vedlikeholdsfritt, vil det bli store besparelser over tid. Dessuten gråner Kebony vakker med vær og vind.

BABMUS:
Gulvbelegget bambus er valgt av estetiske grunner. Dette kommer fra Kina og gir derfor et transportutslipp av klimagasser. Men dette veies opp ved at bambus er gress, ikke trevirke. og gir derfor et bedre klimabudsjett (trær larger CO2 lenger (80 år er snitt-generasjontid) enn bambusgress (10 års snitt-generasjonstid).

MALING:
All maling er svanemerket.

HUSØKOLOGEN

Zen Resort & Spa vil vise at miljøvennlig drift lønner seg både økologisk, økonomisk og for hele mennesket med kropp, sinn og sanser.

Zen Resort & Spa ønsker å gjennomføre en så fullstendig bærekraftig politikk som mulig. Vi vil gradvis struktureres etter miljøsertifiseringen Miljøfyrtårn. Vi vil være en pådriver både mot offentlig og privat næringsliv i kommunen, samt bidra til å øke den økologiske bevisstheten blant våre gjester og medarbeidere.

Norge, og verden forøvrig, er inne i en tid hvor miljøvennlige løsninger utvikles i hurtig tempo. Denne overgangsfasen er svært sårbar siden nye produkter må testes og fornyes før de får en tilfredsstillende kvalitet og en tilfredsstillende pris. Modige mennesker må til for å bygge opp et solid marked, modige pionerer som investerer i disse nye bærekraftige løsningene. Vi håper Zen Resort vil være et foregangsprosjekt som vil gi sunne ringvirkninger vidt omkring.

DAGLIG DRIFT

Zen Resort & Spa har som mål å gjennomføre en så fullstendig bærekraftig kultur som mulig.

INTEGRERT MILJØARBEIDE
Vi inkluderer alle medarbeidere i vårt miljøarbeide og etablerer fornuftige rutiner som gir gjester mulighet til å bidra. Vi etterspør miljøvennlige løsninger av alle leverandører og søker å påvirke lokale aktører til bærekraftige valg gjennom ulike tiltak.

KJØKKENET
Kjøkkenet skalvære så bærekraftig og økologisk (Ø-merket) som mulig. Vi bruker fortrinnsvis lokale produsenter og har avtale med flere lokale leverandører. Vi vil i 2009 anlegge drivhus med produksjon av egne grønnsaker og blomster.

Vårt gourmet-vegetarkjøkken er i størst mulig grad basert på økologiske råvarer. For grupper på mer enn 10 personer tilbyr vi skreddersydd meny, men av miljøhensyn bruker vi aldri rødt kjøtt i kosten, kun eventuelt fisk og kylling.

KOMPOSTERING
"Fra bord til jord". Vi komposterer alle matrester i tre store Biolan kompostbinger. Her produserer vi jord til eget drivhus.

AVFALLSHÅNTERING
Avfall er ressurser på avveie, derfor er vårt prinsipp "reduse, reuse, recycle". Vi har mål om 90% utsorteringsgrad (altså kun 10% restavfall).

NATURBRUK
Vi har kano og kajak som får gjester og medarbeidere ut på Vortungen, en spennende innsjø med masse viker og odder og steder å raste i ro og fred. Rømskogs skoger inneholder vakre furuområder hvor trærne står spredt i myk irrgrønn mose og lyng. Her har vi ryddet sjarmerende turrunder av ulike lengder. Dessuten er det gode skogsveier å sykle på.

STRANDLINJE
Økologi handler om de store perspektiver hvor økonomi, estetikk, politikk, kultur og miljøhensyn er vevd i hverandre. Å bygge i strandsonen er problematisk. Men for at Zen Resort skulle bli en realitet, langt inne i de østfoldske skoger og i en tid med hard konkurranse, måtte alt stemme for å gi gjestene en super opplevelse. Og her er nærhet til nature og vann fundamentalt. Når vi vet hvor viktig Zen Resort har vært for kreativitet og innovasjon i Rømskog kommune - vi er ønsket velkommen av kommunen, det lokale næringsliv og Rømsjingene - så er totalen udelt positiv.

Ragna Ribe Jørgensen
Miljørådgiver

Med vennlig hilsen

Andresen Arkitekter AS­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Tor Andresen­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Share on Facebook

Personvernerklæring